Modernizacja sieci wifi w hotelu Odyssey

Modernizacja sieci wifi w hotelu Odyssey

Modernizacja sieci wifi w hotelu Odyssey Celem modernizacji było zwiększenie wydajności sieci wifi w całym hotelu. Założenia: Restauracja: możliwość optymalnego korzystania z internetu przez 50 i więcej użytkowników jednocześnierozszerzenie zasięgu do „martwych”...
Modernizacja monitoringu Warszawa Wesoła

Modernizacja monitoringu Warszawa Wesoła

Modernizacja monitoringu Warszawa Wesoła Przedmiotem projekty była modernizacja systemu monitoringu wizyjnego w Warszawa Wesoła. Postanowienia techniczne: Wymiana 32 kamer ze starego systemu wizyjnego o rozdzielczości poniżej 1Mpx na kamery AHD 2MpxWymiana 2...
Warszawa link radiowy 12km 200Mbit

Warszawa link radiowy 12km 200Mbit

Warszawa link radiowy 12km 200Mbit Celem zlecenia było zestawienie linku radiowego w centrum Warszawy na potrzeby połączenia filii firmy. Wytyczne:– Przepustowość minimalna 200Mbit/s– Dostępność na poziomie 99,97%– Odległość punktów 12km– Konfiguracja dostępu zdalnego...
Henkel rozszerzenie instalacji alarmowej

Henkel rozszerzenie instalacji alarmowej

Henkel rozszerzenie instalacji alarmowej Celem zlecenia było rozszerzenie bieżącej instalacji alarmowej o dodatkowe strefy chronione w magazynach. Wytyczne:– Instalacja zgodna z przepisami PPOŻ– Sprzęt montowany tylko firmy...
Piekoszów Instalacja Kamer IP

Piekoszów Instalacja Kamer IP

Montaż monitoringu CCTV IP Celem  wykonania projektu był monitoring wizyjny w zakładzie przemysłowym. Wytyczne:– Bardzo dobra jakość prezentowanego obrazu– Możliwość 2 krotnego zoom-u cyfrowego– Technologia odporna na zakłócenia od maszyn przemysłowych– Możliwość...