Czym jest outsourcing

Outsourcing (skrót z ang. outside-resource-using) – wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych realizowanych przez nie samodzielnie funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom.

     Outsourcing pozwala na koncentrację procesów zarządczych na zasadniczych celach i kluczowych kompetencjach organizacji a także na zwiększenie elastyczności struktury przedsiębiorstwa, tzn. szybkości, skuteczności i efektywności jego reakcji na zmiany otoczenia rynkowego.

Zarys historyczny

     Pojęcie to po raz pierwszy zostało użyte w 1979 r. i odnosiło się do kupowania niemieckich projektów przez brytyjski przemysł motoryzacyjny. Sama koncepcja biznesowa powstała jednak wcześniej. Już w 1923 r. Henry Ford stwierdził, że:

 

„Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”

 

     Pierwotnie outsourcing rozumiany był jako strategia zaopatrzenia stosowana przez przedsiębiorstwa produkcyjne, głównie motoryzacyjne, polegająca na rezygnacji z wytwarzania wszystkich prefabrykatów niezbędnych do produkcji, na rzecz pozyskiwania ich od innych producentów. Pod koniec XX w. termin outsourcing zaczął być stosowany ogólnie do opisu strategii powierzania operacji wspierających główną działalność przedsiębiorstwa podmiotom zewnętrznym, specjalizującym się w zarządzaniu nimi. Obecnie outsourcing traktowany jest jako nowoczesna strategia zarządzania, polegająca na oddaniu innemu przedsiębiorstwu zadań niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością przedsiębiorstwa, dzięki czemu może ona skupić swoje zasoby i środki finansowe na tych obszarach, które stanowią podstawę jej działań i w których osiąga przewagę konkurencyjną.
Źródło Wikipedia https://pl.wikipedia.org/wiki/Outsourcing

Zalety outsourcingu

 • Pozwala zaoszczędzić czas
 • Zmniejszenie kosztów i wzrost kapitału
 • Pozwala skupić się na prowadzeniu biznesu
 • Pozwala korzystać z wiedzy i doświadczenia wykwalifikowanego personelu
 • Podział ryzyka
 • Zwiększenie elastyczności

Nasza opieka informatyczna obejmuje

 • bezpłatny dojazd do klienta
 • pomoc zdalna
 • możliwość otrzymania sprzętu zastępczego na czas naprawy
 • instalację, konfigurację (urządzenia peryferyjne) i konserwację sprzętu komputerowego
 • instalację i konfigurację systemów operacyjnych
 • instalację, konfigurację i opiekę nad oprogramowaniem
 • administrację i opiekę nad siecią komputerową
 • profilaktykę antywirusową i antyspamową
 • szkolenie i wsparcie techniczne dla pracowników
 • dostawę sprzętu komputerowego

Polecane usługi