Henkel rozszerzenie instalacji alarmowej

Henkel rozszerzenie instalacji alarmowej

Celem zlecenia było rozszerzenie bieżącej instalacji alarmowej o dodatkowe strefy chronione w magazynach.

Wytyczne:
– Instalacja zgodna z przepisami PPOŻ
– Sprzęt montowany tylko firmy Satel