Warszawa link radiowy 12km 200Mbit

Warszawa link radiowy 12km 200Mbit

Celem zlecenia było zestawienie linku radiowego w centrum Warszawy na potrzeby połączenia filii firmy.

Wytyczne:
– Przepustowość minimalna 200Mbit/s
– Dostępność na poziomie 99,97%
– Odległość punktów 12km
– Konfiguracja dostępu zdalnego w celu monitorowania