Modernizacja sieci wifi w hotelu Odyssey

Modernizacja sieci wifi w hotelu Odyssey

Modernizacja sieci wifi w hotelu Odyssey Celem modernizacji było zwiększenie wydajności sieci wifi w całym hotelu. Założenia: Restauracja: możliwość optymalnego korzystania z internetu przez 50 i więcej użytkowników jednocześnierozszerzenie zasięgu do „martwych”...
Warszawa link radiowy 12km 200Mbit

Warszawa link radiowy 12km 200Mbit

Warszawa link radiowy 12km 200Mbit Celem zlecenia było zestawienie linku radiowego w centrum Warszawy na potrzeby połączenia filii firmy. Wytyczne:– Przepustowość minimalna 200Mbit/s– Dostępność na poziomie 99,97%– Odległość punktów 12km– Konfiguracja dostępu zdalnego...