Jakiego Internetu potrzebujesz

netflix
skype2
youtube

TV
Internetowa

Prędkość
15Mbit/s

 • 1,5 Mb/s — zalecana szybkość połączenia

 • 3,0 Mb/s — zalecana szybkość połączenia dla jakości SD

 • 5,0 Mb/s — zalecana szybkość połączenia dla jakości HD

 • 1,5 Mb/s — rozmowa wideo HD

 • 4,0 Mb/s — grupowa rozmowa wideo 5 osób

 • 8,0 Mb/s — grupowa rozmowa wideo ponad 7 osób

 • 2,0 Mb/s — zalecana szybkość dla filmów
  w jakości SD

 • 7,0 Mb/s — zalecana szybkość dla filmów
  w jakości HD

 • 15,0 Mb/s —zalecana szybkość dla filmów
  w jakości 4K

 • 3,0 Mb/s — zalecana szybkość dla filmów
  w jakości SD

 • 8,0 Mb/s — zalecana szybkość dla filmów
  w jakości HD

 • 15,0 Mb/s —zalecana szybkość dla filmów
  w jakości 4K

Wystarczająca do komfortowego korzystania ze: 

 • Stron internetowych
 • Poczty email
 • Serwisów społecznościowych
 • Bankowości elektronicznej
 • Gier online

Cennik dostępu do Internetu AirFiber (Bezprzewodowy)

Pakiet Download Upload Adres IP Cena
AirFIBER5 5Mbit/s 1Mbit/s NIE 25zł
AirFIBER15 15Mbit/s 2Mbit/s NIE 35zł
AirFIBER20 20Mbit/s 3Mbit/s Tak 41zł
AirFIBER30 30Mbit/s 4Mbit/s TAK 45zł
AirFIBER50 50Mbit/s 6Mbit/s TAK 60zł

Cennik dostępu do Internetu Fiber (Przewodowy)

Pakiet Download Upload Adres IP Cena
FIBER15 15Mbit/s 2Mbit/s NIE 25zł
FIBER35 25Mbit/s 3Mbit/s NIE 35zł
FIBER50 50Mbit/s 5Mbit/s TAK 39zł
FIBER100 100Mbit/s 10Mbit/s TAK 49zł
FIBER800 800Mbit/s 50Mbit/s TAK 140zł

Cennik usług outsourcing

Usługi Liczba Godzin Ilość Wizyt Pomoc zdalna Cena Czas reakcji Sprzęt zastępczy Godziny zgłoszeń Dni obsługi Kontakt Wizyta dodatkowa
Silver 6 3 TAK 270zł 14h NIE 08:00-16:00 Poniedziałek – Piątek email, telefon standard 99zł
Gold 9 5 TAK 450zł 12h NIE 08:00-19:00 Poniedziałek – Piątek email, telefon standard 79zł
Premium 12 7 TAK 800zł 8h NIE 06:00-22:00 Poniedziałek – Sobota email, telefon vip 59zł
VIP 15 8 TAK 1200zł 4h TAK 24h Poniedziałek – Sobota email, telefon vip 49zł

Cennik usług kopii zapasowych

Pakiety Ilość miejsca na dane Ilość kont Wsparcie Cena
Home15 15GB 1 user NIE 10zł/mc
Home 50 50GB 1 user NIE 20zł/mc
Home 100 100GB 1 user NIE 30zł/mc
Biznes 30 30GB 3 users TAK 30zł/mc
Biznes 60 60GB 5 users TAK 50zł/mc
Biznes 100 100GB 10 users TAK 70zł/mc
VIP 200 200GB Bez limitu TAK 200zł/mc
VIP 500 500GB Bez limitu TAK 320zł/mc
VIP 1000 1000GB Bez limitu TAK 450zł/mc

Cennik serwisu komputerowego

Rodzaj usługi Cena
Instalacja systemu operacyjnego Windows lub Linux (wraz ze sterownikami) 100zł
Instalacja/aktualizacja i konfiguracja programów użytkowych 50zł
Archiwizacja danych przed reinstalacją systemu operacyjnego od 30zł
Instalacja sterowników i konfiguracja urządzenia 50zł
Konfiguracja programu pocztowego 30zł
Konfiguracja połączeń sieciowych 40zł
Instalacja urządzeń peryferyjnych 40zł
Instalacja dodatkowych napędów, pamięci i kart rozszerzeń 40zł
Aktualizacja BIOS-u płyty głównej lub innych urządzeń 50zł
Usuwanie wirusów i złośliwego oprogramowania od 60zł
Czyszczenie i konserwacja komputera stacjonarnego 40zł
Czyszczenie i konserwacja laptopa 80zł
Diagnozowanie typowych usterek 50zł
Diagnozowanie trudnych usterek 50zł/godz.
W innych przypadkach niewymienionych powyżej 50zł/godz.
Odbiór urządzenia od Abonenta lub dostarczenie urządzenia do Abonenta 20zł
Wykonywanie usługi u Abonenta (opłata za przyjazd) 20zł