Dlaczego bezpieczeństwo IT

     W dzisiejszych czasach komputer służy Nam w każdym aspekcie życia, z tego względu bardzo ważnym tematem jest bezpieczeństwo.

     Wirusy, złośliwe oprogramowanie, awarie sprzętu czy zwykła niewiedza użytkownika może spowodować ogromne straty finansowe firmy czy instytucje, a w życiu prywatnym nieprzespane noce i niepotrzebne nerwy.

Możliwe zagrożenia:

 • Przejęcie haseł do bankowości internetowej
 • Kradzież poufnych danych , zdjęć, projektów, itp.
 • Uszkodzenie lub strata danych poprzez awarie sprzętu lub złośliwe oprogramowanie
 • Nieautoryzowany dostęp do automatyki w firmie lub domu który może spowodować utratę życia lub zdrowia
 • Konflikt z prawem poprzez przejęcie kontroli nad Naszymi urządzeniami celem ataku innych systemów informatycznych

Nasze specjalizacje

Oprogramowanie antywirusowe

System antywirusowy to rozwiązanie podnoszące poziom bezpieczeństwa, które zainstalowane lokalnie na komputerze lub serwerze skutecznie radzi sobie z zagrożeniami które nie mogą zostać wyeliminowane przez centralne systemy zabezpieczeń tj. złośliwe oprogramowanie lub niebezpieczne załączniki w poczcie email.

Funkcje systemu:

 • firewall – ogranicza dostęp zdalny do zasobów komputera
 • automatyczne i w czasie rzeczywistym monitorowanie zachowań oprogramowania pod kątem niebezpiecznego działania
 • skanowanie poczty email
 • zabezpieczenie przed oprogramowaniem szpiekującym
 • blokowanie nietypowych działań systemu operacyjnego
 • kontrola aplikacji zainstalowanych w systemie nawiązujących połączenie z sieciami zewnętrznymi 

Firewall

     Podstawowym zadaniem zapory sieciowej (ang. firewall) jest analiza pochodzenia pakietów wchodzących i wychodzących z chronionej sieci i ich filtracja. Pakiety posiadające niedozwolonego nadawcę/odbiorcę, klasy adresów źródłowych lub docelowych, sesje usługi lub aplikacje są blokowane. Ponieważ ważnym atrybutem analizy pakietu jest to do jakiego użytkownika sieci on należy, dlatego jedną z funkcji firewalla jest integracja z systemami uwierzytelniania użytkowników.

Systemy do backupu danych

Systemy do backupu danych to rozwiązania składające się z odpowiednich urządzeń  i oprogramowania do backupu, służące do wykonywania codziennie kopii danych zasobów tak, aby było możliwe pełne przywrócenie sprawności działania serwera sprzed czasu awarii. Celem wykonywania operacji backupu jest zabezpieczenie danych przed ich utratą spowodowaną awarią sprzętu, błędami obsługi, przypadkowym wykasowaniem, przepięciami lub spowodowanych wystąpieniem zdarzeń losowych, takich jak pożar, powódź, zalanie czy kradzież.

Systemy NAS

     Technologia NAS (Network Attached Storage) pozwala na sieciowe udostępnienie zasobów dyskowych serwerom i stacjom roboczym. Urządzenia NAS to serwery z własnym systemem operacyjnym np. Linux lub MS Windows Storage Server, zintegrowane z obudowami na dyski i posiadające jeden lub kilka interfejsów 100 lub 1000 Base-T. Serwery NAS podłączane są w dowolnym miejscu sieci LAN i udostępniają swoje zasoby jej użytkownikom.

     Dostęp do danych znajdujących się w zasobach serwerów NAS następuje z wykorzystaniem sieci Ethernet i różnych protokołów takich jak SMB, NFS, CIFS, AFP przez protokół TCP/IP.

     Urządzenia NAS mogą posiadać mechanizmy systemowe do wykonywania kopii migawkowych składowanych danych oraz systemy replikacji danych pozwalające na wykonywanie kopii danych z jednego urządzenia NAS na drugie urządzenie NAS.